VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Artikelen

De leden van de MR

De MR heeft leden. In het primair onderwijs zijn dat ouders en leerkrachten. Alle leden, mogen stemmen voor de MR èn ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding, de ouders vormen de oudergeleding. Op CBS Rehoboth bestaat de raad uit 3 personeelsleden en 3 ouders. In de MR  van de Rehobothschool hebben de volgende personen zitting:

Voorzitter:   Yvonne Buis, ouderlid
Secretaris:   Mecheline Doornebal, personeelslid
Leden:   Bert van Dorland, ouderlid
    Elisabeth van der Lugt, personeelslid
    Teun de Ridder, ouderlid
    Riekie Verkerk, personeelslid