VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Artikelen

Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?
De leerlingenraad is een groep enthousiaste klassenvertegenwoordigers die gekozen zijn door de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, en die nadenken en adviseren over activiteiten en veranderingen die er op onze school CBS Rehoboth kunnen plaatsvinden.

Waarom een leerlingenraad?

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • De betrokkenheid van de leerlingen met school bevorderen.
  • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Het bevorderen van actief burgerschap.

De leerlingenraad vergadert 3 à 4 keer per schooljaar.

Verslag van de leerlingenraad
Verslag van de leerlingenraad van 22 maart 2017

Klik hier voor het reglement van de leerlingenraad.