VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Downloads

downloadOp deze pagina kunt u bestanden downloaden. De meeste bestanden zijn in PDF-formaat. Om deze bestanden te bekijken heeft u het gratis programma Foxit Reader of Adobe Reader nodig.

Roosters
Jaarkalender 2019 - 2020
Liedlijsten christelijke liederen groep 0, 1 en 2 2019 - 2020
Liedlijsten christelijke liederen groep 3 en 4 2019 - 2020
Liedlijsten christelijke liederen groep 5 t/m 8 2019 - 2020
Bijbelvertelrooster en rooster van de liedlijsten 2019 - 2020

Algemeen
Schoolgids 2019-2020
Schoolplan 2019 - 2023 
Strategische Koers 2019 - 2023 
Informatiegids groep 0, 1 en 2 
Aanvraagformulier voor inschrijving nieuwe leerlingen 
Huis-aan-huis verspreide folder van de school, februari 2014
Privacy - AVG

Protocollen
Protocol bij vervanging leerkrachten
Protocol verlengen en doubleren
Protocol overgang groep 1-2-3
Protocol combinatiegroepen
Procedure advisering en schoolkeuze leerlingen groep 8
Protocol veiligheid 2019
Pestprotocol
Protocol medische handelingen ten aanzien van leerlingen binnen CPOV eo
Protocol cameratoezicht voordeur

Privacy
Privacyreglement Stichting CPOV e.o.
Privacy toelichting; hoe gaat Stichting CPOV e.o. om met persoonsgegevens

Onderwijsinspectie
Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek CBS Rehoboth, 5 juli 2016

BePO
Schoolondersteuningsprofiel CBS Rehoboth
Flyer van het samenwerkingsverband Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO)

Naschoolse opvang
Inschrijfformulier voor BSO Het Uilenbos

Leerplicht & verlof
Brochure van de gemeente Neder-Betuwe over de leerplicht
Formulier aanvragen verlof buiten de reguliere schoolvakanties

Resultaten van enquêtes en tevredenheidspeilingen
Vragenlijst veiligheid leerlingen november 2018
Uitkomsten tevredenheidspeiling inclusief (sociale) veiligheid leerlingen oktober 2017

Uitkomsten tevredenheidspeiling leerlingen maart 2017
Samenvatting uitkomsten tevredenheidspeilingen 2017 leerlingen, ouders en personeelsleden
Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016

Lezen
Lees 15 minuten per dag (folder CBS Rehoboth)
Informatie over voorlezen (bron: GGD)
Voorkom zomerdip bij lezen

Rekenen
Hoe leren de kinderen tegenwoordig cijferen? (bron: methode Pluspunt) 
Rekenstrategieën (bron: methode Pluspunt) 

Hoofdluis

Procedure hoofdluiscontrole CBS Rehoboth
Informatie over het bestrijden van hoofdluis

Nieuwe media, handige sites voor ouders en opvoeders
www.mijnkindonline.nl
www.meldknop.nl
www.jouwzoekmachine.nl
www.gameadviesopmaat.nl
www.mediasmarties.nl
www.bibliotheek.nl/jeugd

Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.