VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Waarom medezeggenschap?

De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk verplicht gesteld orgaan met als doel: Het bevorderen van de inspraak van de ouders (voogden, verzorgers) en het personeel bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (het bestuur, meestal vertegenwoordigd door de directeur). De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). Deze wet is op 1 januari 2007 in werking getreden.

Meer informatie over de WMS vindt u hier.