VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Wat doet de MR?

De MR praat eigenlijk over alles wat met school te maken heeft. Beleidstukken die zijn ontwikkeld door de directie of belangrijke besluiten die moeten worden genomen, worden eerst voorgelegd aan de MR. De MR doet meer dan alleen praten. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag serieus moet reageren op elk advies van de MR. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag de goedkeuring nodig heeft van (een geleding van) de MR. Bij instemmingsrecht is er vaak instemming nodig van alle geledingen.

De oudergeleding en de personeelsgeleding in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school.

kind achter computer