VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

GMR

logo GMR

CBS Rehoboth maakt deel uit van de Stichting CPOV e.o.  Deze stichting bestuurt 13 scholen. Aan het CPOV is een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) verbonden. Deze raad bestaat uit 14 leden van wie 7 personeelsleden en 7 ouderleden.

Alle 13 scholen leveren een GMR-lid, waarbij de GMR suggesties kan doen betreffende het gewenste profiel. De school heeft autonomie in het aanwijzen van de afgevaardigde. Dit GMR-lid is voor een effectieve communicatie met de MR van de school waarvoor hij/zij in de MR zit.