VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Aanmelden van uw kind

inschrijvingWanneer ouders/verzorgers hun kind willen aanmelden voor de Rehobothschool, worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Indien mogelijk is het kind hierbij aanwezig. Een kennismakingsgesprek vindt meestal plaats kort nadat een kind drie jaar is geworden. Tijdens het gesprek komen o.a. de levensbeschouwelijke identiteit en de onderwijskundige uitgangspunten van de school aan de orde. Bij de kennismaking krijgt men ook het schoolgebouw te zien en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Heeft u belangstelling voor onze school en wilt u een kennismakingsgesprek? Neemt u dan telefonisch contact op met de directeur (0344 - 64 13 73).

Heeft u al een kind op onze school en wilt u een volgend kind aanmelden? Dan willen we ook graag een gesprek. U kunt alvast een aanvraagformulier voor inschrijving downloaden en op school tijdens het gesprek inleveren.

Downloaden aanvraagformulier voor inschrijving nieuwe leerlingen.