VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt een school om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

logowmkpoOnze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze.
We gebruiken hiervoor Werken Met Kwaliteit.
De normscore is 3. Boven de 3 betekent dat het onderdeel voldoende is, onder de 3 is mogelijk een actiepunt. Verder gebruiken we de deviatie bij het beoordelen of iets een actiepunt wordt.

Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

Jaarlijks worden de leerlingen via WMK bevraagd op diverse aspecten waaronder sociale veiligheid en welbevinden. Eens in de vier jaar wordt er een tevredenheidpeiling onder leerlingen, leerkrachten en ouders uitgevoerd.

kwaliteitszorgkinderenOp onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze school geauditeerd, we organiseren een ouderpanel tijdens de spreekmomenten en beschikken over een leerlingenraad.
Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.