VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Peuterspeelgroep De Kleine Beer

In onze school is peuterspeelgroep De Kleine Beer gevestigd. De peuterspeelgroep maakt deel uit van Kindcentrum Betuwe / Peuterdriehoek.

logopeuterdriehoek

Vanaf ongeveer 2,5 jaar kunnen kinderen starten op peuterspeelgroep De Kleine Beer. Indien gewenst en de kinderen eraan toe zijn mogen zij vanaf de leeftijd van 2 jaar starten. Kinderen verblijven bij ons tot ze de leeftijd van vier jaar hebben bereikt en naar de basisschool vertrekken. Peuterspeelgroep De Kleine Beer bestaat uit een combinatie van reguliere groepen en VVE groep. Op elke groep komen maximaal 16 kinderen.

De Kleine Beer is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.15-12.15 uur. Hierbij sluiten wij zoveel als mogelijk aan bij de openingstijden van de school. Voor specifieke vragen verwijzen wij u naar de leidsters en/of het kantoor van Kindcentrum Betuwe.

Wij zorgen ten allen tijde dat het leidster-kind ratio klopt met wat is toegestaan namelijk bij maximaal 8 kinderen werkt er 1 leidster en bij meer dan 8 kinderen tot maximaal 16 kinderen werken er twee leidsters op de groep. 

Observaties en gesprekken
Alle leidsters zijn verantwoordelijk voor het welbevinden van een kind. De leidsters bespreken dagelijks de ontwikkeling en of bijzonderheden van de kinderen. In principe wordt een kind 2 keer getoetst door de tutor. Bij 3 jaar en bij 3 jaar en 10 maanden. Na de eerste toets vindt er een gesprek plaats en na de tweede toets een eindgesprek. Mocht er reden of vraag zijn naar meerdere gesprekken is dit ten alle tijden mogelijk. Aan het eind van de periode op De Kleine Beer zal de leidster uw kind mondeling overdragen aan de basisschool.

Voor- en Vroegschoolse Educatie
de kleine beer 1Kindcentrum Betuwe werkt met een VVE programma. VVE houdt in Voor en Vroegschoolse Educatie. VVE bestaat uit een educatief programma, dat begint in de voorschoolse periode (op de peutergroep) en loopt door in de eerste twee jaar van het basisonderwijs (vroegschool). Het VVE-programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel taal en cognitieve ontwikkeling als ook sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Op de groep kunnen de peuters actief leren door te spelen en te ontmoeten. Peuters zijn echte onderzoekers, ontwikkelaars, die de wereld vooral spelend ontdekken.
De peuterspeelgroep is een plek om te spelen. Je komt er andere peuters tegen, maar ook andere volwassenen. Het is er uitnodigend en veilig tegelijk. En zo kunnen de peuters, net als thuis, belangrijke stappen in hun ontwikkeling zetten. Dit spelen en ontmoeten wordt extra gestimuleerd vanuit een speciale methodiek, Piramide. Met als doel kinderen een betere start in het basisonderwijs te geven om zo onderwijsachterstanden te voorkomen. Hoe vroeger je start met het terugdringen van onderwijsachterstanden, hoe beter de kansen voor het kind zijn. Op de peuterspeelgroep bieden leidsters extra activiteiten aan speciaal ter voorbereiding op de basisschool. Onze activiteiten komen voort uit het thema aanbod van de groep.

De methodiek Piramide is leidend. Piramide is een totaalprogramma dat leidsters een manier biedt om methodisch en gericht te werken aan de ontwikkelingen van kinderen van 2 tot 4 jaar. Bij het ontwikkelen van het programma is gebruik gemaakt van recente inzichten over de manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen en zijn de VVE- eisen in acht genomen.

Doelstellingen

  • Het stimuleren van zelfredzaamheid.
  • Het observeren, inspelen, uitbreiden en verdiepen op de ontwikkelingen van uw kind. Deze ontwikkelingen verdelen we onder:
    • Doelen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling;
    • Doelen op het gebied van de sociaal- emotionele ontwikkeling;
    • Doelen op het gebied van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling;
    • Rekenprikkels om de ontluikende rekenvaardigheid te stimuleren.

Samenwerking basisschool
de kleine beer 2Zowel peuterspeelgroep De Kleine Beer als CBS Rehoboth willen graag dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt op zijn/haar niveau. Ook delen wij in ons pedagogisch klimaat gezamenlijke waarden zoals respect, oog voor verschillen, verantwoordelijk voor onszelf, elkaar en onze omgeving, (zelf)vertrouwen, eigenheid, rust, ruimte en samen spelen en leren.
Wij willen vanaf het schooljaar 2017/2018 de samenwerking concretiseren. Wij sluiten met onze peuterspeelgroep, indien mogelijk, aan bij de thema's en activiteiten van groep 1 en 2. Ons VVE programma blijft leidend, daar waar mogelijk sluiten we aan bij de thema's van school. Nationale feestdagen, (christelijke) Kinderboekenweek en (konings)spelen vieren we zoveel als mogelijk samen.

CBS Rehoboth heeft een christelijke identiteit. Wij hebben met school afgesproken dat om goed samen te kunnen werken de leidsters van de peuterspeelgroep zich kunnen vinden in of affiniteit hebben met de christelijke identiteit van de school. Ook zal de peuterspeelgroep hierdoor soms andere keuzes maken in ons programma. Net als de school is de peuterspeelgroep toegankelijk voor alle kinderen.

Wilt u meer informatie over peuterspeelgroep de Kleine Beer? Neemt u dan contact met ons op:

Peuterspeelgroep De Kleine Beer
Plataanstraat 12
4051 GS Ochten
Telefoon: 0344-203010
    Kindcentrum Betuwe / Peuterdriehoek
Hoofdstraat 38
4041 AE Kesteren
Telefoon: 0488-481763
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.