VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

BSO Het Uilenbos

In onze school is buitenschoolse opvang Het Uilenbos gevestigd. De BSO maakt deel uit van Kindcentrum Betuwe / Bunderbos.

Openingstijden BSO Het Uilenboslogobunderbos
Tijdens schoolweken:

  • Vanaf 7.00 tot 8.30 uur (voorschoolse opvang).
  • Vanaf 15.00 tot 18.30 uur (naschoolse opvang).

Tijdens vakantieweken:

  • Vanaf 07.00 tot 18.30 uur.

BSO Het Uilenbos is het gehele jaar open, behalve op erkende feestdagen.
bso1Erkende feestdagen zijn:

  • Nieuwjaarsdag;
  • Pasen;
  • Hemelvaart;
  • Pinksteren;
  • Koningsdag;
  • Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar)
  • Kerst (1e en 2e dag)

Buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar)
Bij de buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar) ligt voor de pedagogisch medewerker een grote taak in het aansluiten bij de behoefte van de kinderen wanneer zij dat nodig hebben. Wij willen dat kinderen zich gehoord, gezien en veilig voelen. Hiervoor hebbende pedagogisch medewerkers echt contact met de kinderen, zodat ze weten wat een kind meemaakt, interessant vindt of bezighoudt. Met deze informatie kan de pedagogisch medewerker goed aansluiten bij het kind.

Daarnaast vinden wij het van belang dat kinderen met elkaar kunnen spelen. De interactie tussen de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen wordt gestimuleerd door de pedagogisch medewerkers.

Waar kinderen in een groep samen spelen wordt er soms ongewenst gedrag vertoond, wat zich kan uiten in de vorm van pesten. Pesten heeft een negatief effect op de ontwikkeling van het kind. De band tussen pedagogisch medewerkers en kinderen is van belang, om binnen een veilig pedagogisch klimaat het onderwerp bespreekbaar te maken. In geval van pesten wordt hier met de pester en het gepeste kind over gesproken. De ouders worden op de hoogte gesteld. In een omgeving waar kinderen zich veilig moeten voelen, zijn regels van essentieel belang. Door te weten waar je aan toe bent durf je je open op te stellen en te praten over je probleem. De belangrijkste regel van het pesten is dan ook:
WORD JE GEPEST, PRAAT ER OVER! JE MAG HET NIET GEHEIM HOUDEN!!

bso2

Buitenschoolse opvang zien wij als vrije tijd van kinderen, waarin wij een aanbod doen in georganiseerde, al dan niet gezamenlijke, activiteiten. Hierin hebben de kinderen keuzevrijheid en de activiteiten zijn niet aan een vaste groep gebonden. Zelfstandigheid van kinderen vinden wij erg belangrijk, omdat kinderen in deze leeftijdscategorie hier ook steeds meer behoefte aan hebben. We betrekken kinderen zoveel mogelijk in het bepalen van het activiteiten- en spelaanbod en het inrichten van de groepsruimte, omdat wij hun mening belangrijk v inden en dergelijke kinderparticipatie maakt dat het “hun” BSO wordt.

Met buitenschoolse opvang wordt voorschoolse- en naschoolse opvang bedoeld. Bij de voorschoolse opvang ligt de nadruk op rustige activiteiten en persoonlijke aandacht voordat de kinderen naar school gaan. De kinderen worden zo nodig door (pedagogisch) medewerkers begeleid naar hun klassen.

Activiteiten
Bij BSO Het Uilenbos kiezen we voor een actieve invulling van de vrije tijd van kinderen. Voor alle leeftijdsgroepen is er een leuk aanbod aan activiteiten, waarin kinderen de kans krijgen te spelen, leren en ontdekken, zoals u dat als ouder zelf ook zou aanbieden.

Sport & spel, creatief bezig zijn, boerderij & natuuractiviteiten komen regelmatig voor. De activiteiten en excursies worden aangesloten bij de behoeften van de kinderen en die passen bij de leeftijdscategorie en ontwikkeling van het kind. Uiteraard is er ook voldoende tijd om lekker te luieren, huiswerk te maken of gezellig samen een boekje te lezen.

Inschrijven en kennismaking
Inschrijving vindt plaats door het inleveren van een ondertekend inschrijfformulier. Als inschrijfdatum geldt de datum van ontvangst van het inschrijfformulier.

Wanneer uw kind wordt geplaatst, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek met de mentor van uw kind. Het wennen is voor uw kind maar ook voor uzelf als ouder een spannende periode. Om deze periode zo goed mogelijk te laten verlopen, is het erg belangrijk dat alle gewoonten en eventuele bijzonderheden van uw kind besproken zijn met de pedagogisch medewerkers.

Wilt u meer informatie over BSO Het Uilenbos? Neemt u dan contact met ons op:

BSO Het Uilenbos
Plataanstraat 12
4051 GS Ochten
    Kindcentrum Betuwe / Bunderbos
Hoofdstraat 38
4041 AE Kesteren
Telefoon: 0488-482673
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Locatie Ochten
Groep Het Uilenbos in CBS Rehobothschool
Plataanstraat 12
4051 GS Ochten

LRK nummer: 333477005